Proje ve Müşavirlik

-Enerji Üretim Santralleri Bakanlık Onay Dosyasının Onaylatılması ve Takibi

-154kV Trafo Merkezleri Primer ve Sekonder Projelerinin TEİAŞ Trafo Merkezleri Tesis Daire Başkanlığına Onaylatılması ve Dosya Takibi

-TEDAŞ Onay Dosyasının Onaylatılması ve Takibi

-İhale Dosyası Hazırlanması

-Fizibilite raporlarının hazırlanması

-TEST ve Ölçüm Hizmetleri -Trafo merkezleri bakım hizmetleri

Neler Yapıyoruz

Electra Proje Mühendislik ve Müşavirlik Departmanı, müstakil konut, çok katlı konut, spor ve faaliyet alanı, rezidans, iş merkezi, mağaza, ticaret alanı, alışveriş merkezi, fuar, müze, sergi, eğlence alanı, sinema, sanat alanı, otel, turistik tesis, medya merkezi, havaalanı, liman, raylı ulaşım, laboratuvar, hastane, okul, otopark, üretim atölyesi, depo, endüstriyel tesis ve sanayi bölgesi gibi tüm yapı sınıfları için EMO (Elektrik Mühendisleri Odası) üyesi olarak tasarım yapmaya, uygulamaya, teste, kontrole, kabule ve imzalamaya yetkili olduğu mühendislik hizmetlerine ve bu hizmetlere ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe uygun olarak hizmetin görülmesine fikren katkıda bulunacak hizmetleri aşağıda yer alan başlıklar çerçevesinde üretir.

ETÜT VE YAPILABİLİRLİK HİZMETLERİ

 • Tasarı
 • Planlama
 • Proje
     PROJE HİZMETLERİ
 
 • Etüt-Öneri Projesi
 • Genel olarak, hazırlanacak tasarımın, projenin esaslarına ilişkin açıklamaları, bu esasların kabulü için zorunlu nedenleri, teknik ve ekonomik hesapları gösteren rapordur.
 • Ön Proje (Avan Proje)
 • Tesisin veya sistemin, hangi gerekçelerle ve nasıl yapılacağını gösteren açıklama, şema, plan ve resimlerle, bunların düzenlenmesine dayanak olan hesap ve raporlardan oluşan projedir.
 • Kesin Proje
 • Uygulama Projesi
 • Röleve Projesi
 • Değişiklik Projesi (Tadilat Projesi)
 • Üretim Projesi (İmalat Projesi)
 • Son Durum Projesi
 • Detaylar
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ
İHALE DOSYASI VE KEŞİF-ŞARTNAME DÜZENLEME HİZMETLERİ
MESLEKİ KONTROLLÜK HİZMETLERİ
TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (FENNİ MESULİYET)
HAKEDİŞ VE KESİN HESAP HİZMETLERİ
DEVREYE ALMA, KONTROL VE KABUL HİZMETLERİ
İŞLETME BAKIM HİZMETLERİ
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
YAPIM HİZMETLERİ VE/VEYA SORUMLULUĞU
TEST VE ÖLÇÜM HİZMETLERİ
TEKNİK DOSYA HAZIRLAMA HİZMETLERİ

Nasıl Yapıyoruz ?

Electra Mühendislik, mimari projesi hazırlanmış yapıların Elektrik Teknik Şartnamesine, yapının sahibi isteklerine, kullanıcı ihtiyaçlarına ve yapının işlevine uygun olacak şekilde yukarıda belirtilmiş olan proje hizmetlerini sunar.

 

Projenin gerektirdiği tüm mühendislik hesapları, keşif özeti, icmali, malzeme marka listesi, birim fiyat tarifleri ve elektrik uygulama teknik şartnamesi sürecin bir parçası olarak proje tasarım grubu tarafından hazırlanır.

error: İçerik Korumalıdır !!