Alaaddinbey Mh 641 Sk. Huzur Plazza 4B/B +90 224 220 44 22

ÇEVRE

Günümüz dünyasında, her kurumun doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korumak konusunda sorumluluk alması gerekiyor. Bizler, faaliyetlerimizi yürütürken, doğal kaynakları korumak, çevreye yönelik olası olumsuz etkileri en aza indirmek için de çalışmalar yapıyoruz. Konu ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde hareket ediyoruz. Çevreyi koruma ve geliştirmeye yönelik süreçlerimizi kapsayan Çevre Politikamız, üst yönetimimiz tarafından denetleniyor. Sağlık, Güvenlik ve Çevre Komitemiz faaliyetleriyle ilgili Yönetim Kurulumuza düzenli olarak raporlama yapıyor.

Gezegenimiz üzerinde yaşayan en küçük organizma dahi, doğayı bizim için yaşanılır ve eşsiz kılıyor. Bunu zengin biyolojik çeşitliliğe borçluyuz. Ancak, ekonomik ve sosyal kalkınma bakımından hayati önem taşıyan bu zenginlik, insan kaynaklı faaliyetlerden dolayı zarar görüyor. Tüm hizmet alanlarımızda faaliyetlerimizi yürütürken, bu konuya özen gösteriyor ve düzenli şekilde yürüttüğümüz fidan bağışları ve ağaçlandırma çalışmaları ile, biyoçeşitliliğin korunmasına destek oluyoruz.

Biyoçeşitliliğin korunmasına önem veriyoruz.

Karbon ayak izimizi hesaplıyoruz.

2014 yılından beri, faaliyetlerimiz neticesinde atmosfere salınan karbon miktarını düzenli olarak hesaplıyor ve sera gazı emisyonlarını azaltmak/nötrlemek üzere aksiyonlar alıyoruz.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve doğaya salınan karbonu tutmak amacıyla, gerekli ağaç miktarını hesaplayarak, çalışma arkadaşlarımız adına düzenli fidan bağışları yapıyoruz. Çevremizi yeşillendirmeyi seviyoruz, işbirliği halinde olduğumuz yerel ve merkezi yönetimler ile ağaçlandırma projeleri geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Öncelikli hedefimiz, mümkün olduğunca az atık üreterek atıkları geri dönüşümle değerlendirmek. Merkez ofisimizde ve şantiyelerimizde atık toplama alanlarında toplanan atıkları sistematik olarak kontrollü geri dönüşüme tabi tutuyoruz.

Atıklarımızı geri dönüştürüyoruz.

fidan bağışladık

ton CO2 salınımını önledik

ton atığı geri dönüştürdük

gaz salınımı engelledik

Yenilebilir Enerji Atık Su Geri Dönüşümü

Merkez binamızın enerji ihtiyacının ve iç ortam aydınlatmasının ortalama 1/3’ünü binamızın çatı ve terasında kurduğumuz paneller ile güneş enerjisinden sağlıyoruz. Yenilenebilir enerjiyle elektrik üreterek, şebekeden kullanılan elektrik tüketimini ve böylece elektriğin üretiminde kullanılan birincil enerji kaynaklarını da azaltıyoruz. Öğle saatlerinde ve mesai saatleri dışında aydınlatmaları otomatik devre dışı bırakarak enerji verimliliği sağlıyoruz. Su tüketimimizi azaltmak amacıyla merkez ofisimizde kurduğumuz gri su sistemi, ofis atık sularının rezervuar sisteminde yeniden kullanımına olanak veriyor.