İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Electra Mühendislik Olarak

Beklentilerin karşılanması için tüm aktivitelerimizi, çalışanlarımıza, yüklenicilerimize ve topluma, güvenli iş sistemi ve çalışma hayatındaki olayların ve mesleki sağlık tehlikelerin sayısını minimize edip güvenli çalışanlar sağlayarak, sıfır zarar verme hedefi ile gerçekleştirmeyi taahhüt ederiz.

Bu Yüzden Biz

Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygularız.
Sağlık ve iş güvenliğine ilişkin kalite standartlarını belirlerken yasal gereklilikleri asgari seviye olarak kabul ederek aşmayı hedefleriz.
İleri teknolojiden faydalanarak çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamları yaratıp, iş kazası, meslek hastalıkları ve ramak kala risklerini en aza indiririz.

 

Acil durumlarda hazır olmak için felaketle mücadele ve iyileştirme planları yaparız.
İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendiririz.
Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve yatırımcı ortaklarımızı gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında onlara destek oluruz.
Performansımızı ölçer, iyileştirir, iş ortakları ve yatırımcı ortaklarımız ile paylaşırız.

error: İçerik Korumalıdır !!