Alaaddinbey Mh 641 Sk. Huzur Plazza 4B/B +90 224 220 44 22
  • Text Hover
Periyodik Koruyucu Bakım Hizmetleri

Elektrik Sistemlerin Periyodik Koruyucu Bakımları

AG-OG Trafo Merkezleri
Elektrik Panoları ve Tesisatları
Kompanzasyon Sistemleri
Busbar Tesisatları
Aydınlatma Sistemleri
Aydınlatma Şiddeti Ölçümü
Telefon ve Data Sistemleri
Kamera Sistemleri
Yangın Sistemleri
Seslendirme Sistemleri
UPS' ler
Jeneratörler
  • Text Hover
Periyodik Koruyucu Bakım Hizmetleri

Mekanik Sistemlerin Periyodik Koruyucu Bakımları

Klima Santralleri
Klima ve HVAC Sistemleri
Hidrafor, Pompa ve Yangın Pompaları
Sıhhi Tesisatlar
Kazanlar, Brülörler
Kompresörler
  • Text Hover
Periyodik Koruyucu Bakım Hizmetleri

Kestirimci Bakım Hizmetleri

Termal Kamera Taraması
Titreşim Ölçümü ve Trend Analizi
Enerji Kalitesi Ölçümü
  • Text Hover
Periyodik Koruyucu Bakım Hizmetleri

Yasal Kontroller

Aydınlatma Şiddeti Ölçümleri
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu
Topraklama Ölçümü
Paratoner Ölçümü
Katodik Koruma Ölçümü
Kaçak Akım Röle Testleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi
Yangın Tüplerinin Kontrolü
Gürültü Ölçümü
  • Text Hover

Teknik İşletme

Müşterilerin, ofis, bina ve fabrika gibi işletmelerinin, teknik personel temini yapılarak tüm teknik bakım hizmetlerinin yerinden yönetimi.
  • Text Hover

Uygulama İşleri

Elektrik, mekanik, iç dekorasyon uygulama işleri.