Alaaddinbey Mh 641 Sk. Huzur Plazza 4B/B +90 224 220 44 22
1. İLETKEN nedir?
Elektrik enerjisini iletmekte kullanılan bir veya birden çok telden meydana gelen, yalıtılmış veya yalıtılmamış tel veya tel demetidir.
2.İLETKEN ‘de kullanılan malzemeler nelerdir?
Malzeme, kablonun kullanım şekli ve amacına yönelik olarak seçilmelidir. Genel olarak; Alçak Gerilim bina içi tesisat kablolarında: Bakır, Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Enerji kablolarında: Bakır veya aluminyum, Yüksek Gerilim yeraltı ve denizaltı kablolarında: Bakır veya aluminyum, Yüksek Gerilim havai hat kablolarında: Çelik özlü aluminyum İletlenler kullanılmaktadır.
Bazı metallerin elektriksel ve ısıl özelliklerinin karşılaştırması
 • Text Hover
DÜNYADA BAKIR TEL STANDARTLARININ TARİHÇESİ
Bakır tellerin elektriksel özellikleri, IASC ‘nin 1913 yılında kurulması ile yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen değerler, IEC tarafından 1925 yılında standart olarak kabul edilmiş ve ilk olarak IEC 28 standardında yayınlanmıştır.
 • Text Hover
TÜRKİYE’DE KABLO VE İLETKEN STANDARTLARININ GELİŞİMİ VE TARİHÇESİ
1960 yılı sonlarında TSE ‘nin kurulması ile birlikte, 1965 yılında IEC 28 standardı Türkçe ‘ye çevrilerek TS 288 numarası ile yayınlanmıştır.
 • Text Hover
Sektörün gelişmesi ve standartların yaygınlaştırılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda 1973 yılında TS 1 “Elektrikte Kullanılan Bakır Teller ” standart olarak kabul edilerek yayınlanmıştır.
 • Text Hover
Gelişen pazar ve AB standartlarının yaygınlaşması sonrasında CENELEC standartlarının (HD, EN, v.s) zamanla yaygınlaşması ile ulusal standartlar iptal edilerek yerlerine EN standartları yayınlanmaya başlanmıştır.
Bu kapsamda, ulusal standartlarımız; TS 2, TS 16, TS 17 ve TS 18 standartları iptal edilerek TS EN 13602 standardı yayınlanmıştır.
Enerji kablolarında genellikle Cu-ETP, sinyal ve haberleşme kablolarında Cu-OF tipi bakır kullanılması tavsiye edilmektedir.
Bakır tellerin fiziksel özellikleri EN 13602 Çizelge 2‘de tanımlanmaktadır.
Çizelge 2
Bakır tellerin fiziksel özellikleri
 • Text Hover
Bakır tellerin mekanik özellikleri EN 13602 Çizelge 3‘te tanımlanmaktadır.
Çizelge 3
Bakır tellerin mekanik özellikleri
 • Text Hover
Bakır tellerin elektriksel özellikleri EN 13602 Çizelge 5‘te tanımlanmaktadır.
Çizelge 5
Bakır tellerin elektriksel özellikleri 
 • Text Hover
3. İLETKEN tipleri nelerdir?
Enerji kablolarında kullanılan bakır iletkenler genellikle IEC 60228 standardına göre veya bu standart referans alınarak hazırlanan ulusal standartlara göre üretilmektedirler.
TSE‘de bu standardı olduğu gibi Türkçe’leştirerek TS EN 60228 numarası ile 2005 yılında yayınlamıştır.
İletkenler kullanım amacına yönelik olarak;
Sınıf 1: Katı iletkenler
Sınıf 2: Örgülü iletkenler
Sınıf 5: Bükülgen iletkenler
Sınıf 6: Bükülgenliği Sınıf 5’den daha fazla iletkenler
şeklinde 4 kategoriye ayrılmaktadır.
Sınıf 1 (Katı iletkenler) 
Kullanım yerine yönelik olarak çıplak veya metal kaplamalı olarak yuvarlak tek telden ve genellikle 0,5 - 16 mm² aralığında üretilirler.
Hangi kablo tipleri Sınıf 1 iletkenlidir?
H05V-U, H07V-U, H05Z1-U, H07Z1-U ve iletken kesiti ≤ 16 mm² olan, NVV, YVV, YVMV, YVOV, NHXMH, N2XH, N2XCH, N2XRH, N2XY, N2XCY, N2XRY tipi kablo iletkenleri farklı talep olmadığı sürece Sınıf 1 iletkenli olarak üretilirler.

Tek tel çapı aşağıdaki formulle hesaplanabilir.
 • Text Hover
Olması gereken en büyük DC dirençleri TS EN 60228 Çizelge 1 ve en büyük iletken çapları TS EN 60228 Çizelge C.1’de belirtilmektedir. İlgili çizelgeler aşağıdadır:
Çizelge 1
Tek ve çok damarlı kablolar için Sınıf 1 katı iletkenler
 • Text Hover
Çizelge C1
Sınıf 1 katı iletkenler için en büyük iletken çapları
 • Text Hover
Sınıf 2 (Örgülü iletkenler)
Kullanım yerine yönelik olarak çıplak veya metal kaplamalı olarak yuvarlak, yuvarlak sıkıştırılmış veya sektör formunda;
Yuvarlak; 0,5 – 1200 mm² kesit aralığında, Yuvarlak sıkıştırılmış; 16 – 1200 mm² kesit aralığında üretilirler.
Sınıf 2 (Örgülü iletkenler)
 • Text Hover
Sektör formunda; 35 – 400 mm² kesit aralığında üretilebilirler.
 • Text Hover
Sektör formundaki iletkenli kabloların Türkiye’de kullanımı yaygın olmamakla birlikte orta ve kuzey avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hangi kablo tipleri Sınıf 2 iletkenlidir?
AG bina içi ve pano kabloları,
 • Text Hover
H05V-R, H07V-R, H05Z1-R, H07Z1-R ve AG bina içi ve dışında kullanılan güç ve kumanda kabloları, iletken kesiti > 16 mm² olan, NVV, YVV, YVMV, YVŞV, N2XH, N2XCH, N2XRH, N2XY, N2XCY, N2XRY
 • Text Hover
Ekranlı ve ekransız gemi kabloları, 1XZ1-R, 1XC4Z1-R, 1J2XC4Z1-R
 • Text Hover
OG ve YG kabloları, YE3SV, YE3SHŞV, YE3S(AL)E
 • Text Hover
Hangi kablo tipleri Sınıf 2 iletkenlidir?
Çizelge 2. ‘de tanımlanan en büyük DC dirence uygunluk,
Çizelge 2. ‘de tanımlanan en az tel sayısına uygunluk,
Çizelge C.1‘de tanımlanan en büyük iletken çapına uygunluk.
Çizelge 2
Tek ve çok damarlı kablolar için Sınıf 2 örgülü iletkenler
 • Text Hover
Sınıf 5 ve Sınıf 6 (Bükülgen iletkenler)
Kullanım yerine yönelik olarak çıplak veya metal kaplanmış halde, yuvarlak olarak üretilirler.
Genellikle bükme yarıçapı düşük veya hareketli tesislerde kullanılmaktadırlar
Sınıf 5 iletkenli kablo tipleri nelerdir?
H05V-K, H07V-K, H05Z1-K, H07Z1-K, H03VV-F, H05VV-F, H05VV5-F, H05VVC4V5-K, H05VVH6-F, H05RR-F, H07RN-F, 052XZ1-F
 • Text Hover