Endüstri

Endüstri 4.0

Endüstri 4.0 Devrimi
Endüstri 4.0 birçok kesim tarafından 4. Sanayi Devrimi olarak bilinir. Çağdaş ve modern otomasyon sistemleri ile veri alış verişlerini, üretim teknolojilerini içeren bir sanayi terimidir. Bu sanayi devrimi; içerisinde nesnelerin internetini, internetin hizmetlerini ve fiziksel-sanal sistemleri barındırır. Barındırmak ile birlikte elde ettiği her veriyi teknoloji imkânı ile raporlaştırarak, zamandan tasarruf eder ve verimliliği arttırmaya yardımcı olur.

Bu devrim, “akıllı fabrikalar” kavramının oluşmasında da en büyük rolü oynamıştır. Artık veriler raporlaştırılarak, otomatik bir şekilde analiz edilebiliyor ve verimli iş modellerinin geliştirilmesi sağlanabiliyor. Bu teknolojiyi daha iyi anlayabilmek için önceki sanayi devrimlerine de değinmek gerekir.
  • Text Hover

SİZİN FABRİKANIZ DA AKILLANSIN.

Yenilikçi bilişim teknolojilerinin endüstriyel süreçlerle entegre olmasını öngören Endüstri 4.0 akımı bütünleşik çözümler barındırıyor. Sanayinin geleceği konuşulurken artık üretkenlikten değil; büyük veri, nesnelerin interneti, robot ve otomasyon teknolojilerini kullanarak “akıllı fabrikalar” kurmaktan ve bu fabrikalarda akıllı ürünler üretmekten bahsediliyor. Geleceğin fabrikaları hayalin ötesinde, bir zorunluluk olacak.

Değişen tüketici davranışları ve özelleşen ürünlere olan talep bir işletmenin başarısının yalnızca yüksek üretkenlikle ölçülmesini engelliyor. Artık başarı, özelleşen ve farklılaşan ürünleri aynı imalat sürecinde üretmeyi zorunlu kılıyor.

Endüstri 4.0’ın öngördüğü imalat süreci, üretimin tam otomatik olarak gerçekleşmesiyle mümkün. Müşteri ve tedarikçilerden toplanan veriler doğrultusunda üretimi daha verimli kılacak analizler yapılmasını gerektiren yeni endüstri çağında akıllı fabrikalarda robotlar ya da kendi kendine çalışabilen makineler kullanılarak üretim yapılması bekleniyor. Burada gözümüzde canlanması için söyleyeyim esasen bir plastik enjeksiyon makinesi de başında durmadan günlerce üretim yapabilir zaten Türkiye’de de bu sistemler onlarca yıldır kullanılıyor.
Endüstri 4.0 Öncesi ve Bugünkü İmkanlar

İlk sanayi devrimi su ve buhar gücü kullanılarak, mekanik üretim sistemlerinin geliştirilmesi ile başladı. 2. Endüstri Devrimi elektirik gücünün imkânları ile seri üretim yapılmasına olanak tanıdı. 3. Endüstri Devrimi dijital devrim olarak da isimlendirilir. Elektroniklerin kullanımı ile birlikte bilim ve teknolojinin gelişmesiyle üretimler daha otomatik hale geldi. 18. yüzyılda (1712 yılında) buhar makinesinin icadı ile ilk sanayi devrimi başladı. 19. yüzyılda telgraf ve telefonun icadı ile elektrik ve iş bölümüne dayalı seri üretim başladı. 1971 yılında ilk mikro bilgisayarın icat edilmesiyle üretim süreçlerinin otomasyon hikâyesi başladı.

21. yüz yılda otomatik makineler ve sanal ortamlar ile seri üretime, otomatik üretime ve diğer üretim modellerine Endüstri 4.0 gücü eklendi.
  • Text Hover